Adwokatura

Adwokat - Gdynia, Gdańsk, SopotAdwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U.2009 poz.146 nr 1188 j. t. z zm.)

Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom. (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U.2009 poz.146 nr 1188 j. t. z zm.)

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz.U.2009 poz.146 nr 1188 j. t. z zm.)