Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Kotewicza świadczy usługi prawnicze na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego oraz Klientów indywidualnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub w sprawach niezwiązanych z prowadzoną przez Nich działalnością gospodarczą w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, administracyjnego i karnego.

Świadczenie usług może polegać na realizacji pojedynczych czynności w sprawach, np. sporządzenie apelacji, wniosku, pozwu, prowadzeniu pojedynczej sprawy aż do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie i jego wykonania, ale również kompleksowej i stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców na podstawie stałego zlecenia.Radca Prawny - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Realizacja powierzonych nam zleceń odbywa się najczęściej na terenie województwa pomorskiego, w siedzibie, miejscu zamieszkania lub pobytu Klienta (w aresztach śledczych i zakładach karnych również). Jednakże, gdy wymaga tego ochrona interesów naszych Klientów, usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Pomoc prawna obejmuje typowe dla praktyki adwokackiej czynności, m. in. doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, w szczególności pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń i innych środków zaskarżenia, obrona Klientów w postepowaniu przygotowawczym przed organami ścigania oraz w postępowaniu karnym i karnym–skarbowym przed sądami, zastępstwo procesowe w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, zastępstwo w postępowaniach administracyjnych, dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych i ich egzekucję, ale również takie czynności, jak sprawdzenie wiarygodności kontrahentów, w tym wypłacalności, negocjowanie warunków umów, zabezpieczenie wykonania umów, prowadzenie mediacji.

Współpracujemy z innymi kancelariami adwokackimi, radcowskimi, a także notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, doradcami podatkowymi, pośrednikami obrotu nieruchomościami oraz geodetami w celu usprawnienia prowadzenia powierzonych nam spraw.

Naszym celem jest świadczenie usług prawniczych na najwyższym poziomie poprzez szerokie spojrzenie na konkretny problem prawny Klienta, dokładną analizę problemu i znalezienie najlepszego rozwiązania przy zapewnieniu sprawności postępowania i unikaniu ponoszenia zbędnych kosztów.

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

W sprawach pilnych Klienci przyjmowani są poza wskazanymi wyżej godzinami, także w dni wolne od pracy, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Pozostałe informacje : 

NIP: 958-152-13-13
Regon : 221728153

Numer wpisu na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku : 1913
Numer rachunku bankowego (Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie ) 19 1910 1048 2625 8816 6898 0001