Adwokat Szymon Kotewicz

Jestem absolwentem magisterskich, jednolitych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zakończonych egzaminem magisterskim. Pracę magisterską pt. ,, Niegospodarność i nadużycie zaufania w polskim prawie karnym” napisałem w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. adw. Jarosława Warylewskiego, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.Szymon Kotewicz - adwokat - Trójmiasto

W trackie studiów ukończyłem także Szkołę Prawa Amerykańskiego zorganizowaną przez Chicago-Kent College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2007 - 2011 odbyłem aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. W 2011 roku zdałem egzamin adwokacki. W 2012 roku zostałem wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku pod numerem 1913 i rozpocząłem wykonywanie zawodu adwokata w ramach indywidualnej kancelarii.

W trakcie aplikacji, tj. przez 3,5 roku, zdobywałem doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach adwokackich i adwokacko-radcowskich na terenie Trójmiasta i w jego okolicach. W tym czasie zajmowałem się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną dużych podmiotów gospodarczych, ale również świadczyłem pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, reprezentowałem klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej, sporządzałem pisma procesowe i opinie prawne, udzielałem porad prawnych, a także prowadziłem negocjacje.

W czasie aplikacji odbyłem również praktyki w sądach i prokuraturze, w trakcie których zapoznałem się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury.